Khoa khám bệnh

                 Khu vực tiếp đón khám bệnh: khảo sát nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ người bệnh, không để người bệnh phải chờ đợi lâu. Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp của nhân viên tiếp đón…

                 Khu vực cấp cứu: hoàn thiện cơ sở vật chất ,bổ sung trang thiết bị máy móc, nâng cao năng lực chuyên môn của bác sĩ – điều dưỡng.

                 Khu vực điều trị nội trú: hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh công tác dinh dưỡng, tư vấn giáo dục sức khỏe.

                 Khu mổ: đảm bảo tối đa an toàn phẫu thuật, triển khai các kỹ thuật tiên tiến…

XEM THÊM CÁC KHOA KHÁM BỆNH