Đội ngũ bác sỹ

Lê Tuấn

Chuyên khoa: Mắt
Trình độ chuyên môn: Khoa Ngoại
Ngày làm việc: Tất cả các ngày
Thông tin liên hệ: 097 xxx xxx xxx
1900 866 823
Đội ngũ bác sỹ
Đặt lịch khám
Thắc mắc - Trao đổi
Các gói khám sức khỏe